Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

25. juu­nist 27. juuli­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Avas­tades Ees­ti­maad”.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mitut moo­di: sõites sõidu­va­hendi­ga rin­gi või hoop­is jal­gsi matkates. Meie raa­matu­väl­japanekult leiad väga erinevaid raa­ma­tu­id, mis aitavad sul val­i­da endale sobiv sihtko­ht. Vih­mase ilma kor­ral on tore tege­vus lugem­ine. Tule vaa­ta ja leia endale meelepärast meie väl­japanekult.