Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

25. juu­nist 27. juu­li­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Avas­ta­des Ees­ti­maad”.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mitut moo­di: sõi­tes sõi­du­va­hen­di­ga rin­gi või hoo­pis jalg­si mat­ka­tes. Meie raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult leiad väga eri­ne­vaid raa­ma­tu­id, mis aita­vad sul vali­da endale sobiv siht­koht. Vih­ma­se ilma kor­ral on tore tege­vus luge­mi­ne. Tule vaa­ta ja leia endale mee­le­pä­rast meie väl­ja­pa­ne­kult.