2.–29. juu­lini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud.

Laenutusi saab piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tele­fo­nil 323 2081, meili teel

või meie kodu­lehe vahen­dusel (www.tapa.lib.ee).

Laenututatud tea­vi­kuid võib ka tagas­tada Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­kokku või Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gusse.