Raamatuväljapanek "Eesti - Euroopa rabariik"2. juu­list 13. augus­tini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Eesti – Euroopa raba­riik”.

Väljapanek Eestimaa raba­dest. Eesti on Euroopas oma rabade suh­te­lise pind­ala poo­lest kol­man­dal kohal. Niisiis võime end uhkelt nime­tada üheks Euroopa raba­rii­giks.