Raamatuväljapanek "Õue tahaks!"9. juu­list 30. augus­tini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õue tahaks!”.

Meie, kes me elame karmi kliima ja pik­kade tal­vede maal, soo­vime soo­jal aas­ta­ajal veeta või­ma­li­kult palju aega väl­jas. Pakume välja terve rea asja­likke raa­ma­tuid, mis on abiks mõnusa õueruumi kujun­da­misel.