Raamatuväljapanek "Kuidas joonistada Punamütsikest?"Raamatuväljapanek "Kuidas joonistada Punamütsikest?"1.–30. augus­tini 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kuidas joo­nis­tada Punamütsikest?”.

Väljapanek annab hea üle­vaate, kui­das eri­ne­vad kunst­ni­kud on kuju­ta­nud mui­nas­ju­tu­te­ge­last Punamütsike.