Raa­matunäi­tusel väl­jas raa­matud, mida luge­da pime­da­tel sügis- ja talveõh­tu­tel. Samas kui endal soov kuskile matka­ta või reisi­da saab väikese idee, kuhu min­na või mida külas­ta­da.

(Lehtse raa­matuko­gus 3. sep­tem­brist 12. oktoo­bri­ni)