Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

1. augustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Õue­pro­jek­tid = teen ise”.

Ilmad on ilu­sad ja lausa kut­su­vad õue. Paras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­tide­ga: veran­dad, aia­ma­jad, suveköögid, gril­lid, aiara­ja­tised, aiamöö­bel jne. Külas­ta meie väik­est ideed­eri­iulit ja alus­ta juba täna.