Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

1. augustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Pil­did raa­ma­tust”.

27. augustil tähistab raa­matuku­jun­da­ja-illus­traa­tor Ülle Meis­ter 70. juubelisün­nipäe­va. Enim on tema poolt illus­treer­i­tud raa­ma­tu­id lastele. Kõik pil­did on tut­tavad, aga kas ka nende autor.