Artur Reino fotonäitus15. augus­tist 28. sep­temb­rini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus Artur Reino foto­näi­tus.

Artur Reino fotonäitusArtur Reino oli Jäneda sov­hoos­teh­ni­kumi direk­tor, kelle elu­tööks sai Jäneda elu­kesk­konna ja maas­tiku kaa­sa­jas­ta­mine 1970ndatel. Tema foto­del saab näha Jäneda kes­kuse värs­ket ilmet, mis tea­tud mää­ral on tänaseni säi­li­nud. Artur Reinot on nime­ta­tud ka Jäneda väsi­ma­tuks ehi­ta­jaks. Väljapanek on ava­tud Jäneda Põllutöökooli 100 aasta juu­be­liks ning pühen­da­tud A. Reino 90. sün­ni­aas­ta­päe­vale. Näitusel ole­vad fotod on alguse saa­nud A. Reino dia­po­si­tii­vi­dest, mis on digi­ta­li­see­ri­tud Erik Lööperi poolt ning töö­del­dud ja prin­di­tud Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus.