Väljapanek "Jäneda põllutöökooli/tehnikumi nostalgianurk"15.–30. augus­tini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Jäneda põllutöökooli/tehnikumi nos­tal­gia­nurk”.

Väljapanek Jäneda põl­lu­töö­kooli ja teh­ni­kumi aeg­se­test post­kaar­ti­dest, trükis­test ja teis­test ese­me­test.