Hoolas perenaine mõtleb talvele

Väl­japanek raa­matutest, milles rikka­likult ret­septe hoidiste tegemiseks. Ise tehtud on ikka kõige parem. Mis muud kui kõik moosima.

(3. sep­tem­brist 12. ok­too­bri­ni Lehtse raamatukogus)