Väl­japanek raa­matutest, milles rikka­likult ret­septe hoidiste tegemiseks. Ise tehtud on ikka kõige parem. Mis muud kui kõik moosi­ma.

(3. sep­tem­brist 12. oktoo­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus)