Näitus "Vanasõna ei valeta" Näitus "Vanasõna ei valeta"1–28. sep­temb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Vanasõna ei valeta”.

Vanasõna pakub lap­sele või­ma­luse mõtiskleda põl­vest põlve levi­nud rah­va­tar­kuste üle. Elutargad ja taba­vad mõt­te­te­rad on levi­nud külast külla ja lin­nast linna. Üksainus vana­sõna võib saada pikema vest­luse ja mõt­te­va­he­tuse alli­kaks.