Näitus "Head riistad on pool tööd"24. augus­tist 26. oktoob­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Head riis­tad on pool tööd”.

Käimas on Euroopa kul­tuu­ri­pä­randi aasta, seega on igati põh­just esile tõsta ka meie väi­kese Eesti rik­ka­likku rah­va­kul­tuuri. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­data näi­tust „Head riis­tad on pool tööd!”. Näha saab eesti talu­rahva kodu­kä­si­tööks vaja­likke töö­riistu roh­kem kui sajan­di­ta­gu­sest ajast. Eksponaadid päri­ne­vad Peep ja Pia Evarti era­ko­gust.