Väljapanek "Lapp lapi peal"1.–28. sep­temb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Lapp lapi peal”.

Järjekordne soe suvi on möö­das ning ees on oota­mas kuldne ja karge sügis, ühes pik­kade ja pime­date õhtu­tega. Sügisõhtud möö­du­vad tih­ti­lugu tubas­tes tin­gi­mus­tes ning see­tõttu parim viis nende sisus­ta­miseks on tege­leda mil­legi huvi­tava ning põne­vaga, näi­teks … lapi­tööga ! Kui endal oskusi vähe, leiab abi raa­ma­tu­test. Siit leiame häid ideid, õpe­tusi ja nõu­an­deid lapi­tööks nii algajale kui ka koge­nud tegi­jale.