Raamatuväljapanek "Aabits, beebits, füübits - targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele"3.–28. sep­temb­rini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aabits, bee­bits, füü­bits – tar­gad raa­ma­tud alga­ja­tele ja eda­si­jõud­nu­tele”.

Raamatuväljapanek koo­li­aasta alguse puhul. Lisaks tra­dit­sioo­ni­lis­tele ja „päris” aabit­sa­tele on väl­jas ka teiste alade tar­ku­se­kand­jaid : met­saaa­bits, kokaaa­bits, sau­naaa­bits jmt. Pikk koo­li­aasta alaku tar­galt ja lõbu­salt !