Väljapanek "Tähestik"10. sep­temb­rist 19. oktoob­rini 2018. a  Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Tähestik”.

Tähed vapralt kind­las reas, kõi­gil koht on teiste seas. Omanäoline tähes­tik. 4.a klassi õpi­lased kan­na­vad edasi kunst­nik Lena Revenko ideid.