Näitus "Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80"3. sep­temb­rist 10. oktoob­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Taimetark, arst ja kir­ja­nik Aili Paju 80”.

Aili Paju paneb oma raa­ma­tu­tes luge­jale süda­mele :

Loomuliku ter­ve­ne­mise võime on ole­mas igas ini­me­ses, tuleb vaid muuta elu­viisi, õppida elama koos­kõ­las loo­du­sega ja toi­tuda tar­galt”.