Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

LiiklusnädalAlates 17. sep­tem­brist kor­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga liik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule liik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

Nimelt saab liik­lus­nä­dala­ga liitunud raa­matuko­gus pan­na proovile oma liik­lus­tead­mised ja lahen­da­da vik­tori­i­ni. Osale­ma on oodatud kõik huvilised olen­e­ma­ta east, sest Maan­teeamet on pan­nud kokku erinevad küsimused nii väikestele lastele, suure­matele lastele kui täiskas­vanutele. Iga lahen­da­ja saab ka väikese auhin­na ning või­maluse või­ta loosi­auhin­du.
Tapa val­las saab liik­lusvik­tori­i­ni lahen­da­da ja auhin­du või­ta Tapa, Lehtse, Jäne­da ja Tam­salu raa­matukogudes.
Tule ja pane oma tead­mised proovile!