Raamatunäitus "Lehtse kool läbi aegade"18. sep­temb­rist 29. oktoob­rini 2018. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Lehtse kool läbi aegade”.

Lehtse kooli algu­seks loe­takse aas­tat 1863. Sellel aas­tal 20. oktoob­ril tähis­ta­takse kooli 155. aas­ta­päeva. Lehtse kool asus kaua endi­ses Pruuna mõi­sas ja 2017. aasta sügi­sest alustati kooliga juba ale­vis uues kes­ku­se­hoo­nes. Näitus teeb taga­si­vaate endis­tele aega­dele, hoo­ne­tele ja ini­mes­tele. Saab näha kuna­gise koo­li­raa­ma­tu­kogu vani­maid säi­li­nud raa­ma­tuid ja endiste õpi­laste poolt koostatud‐kirjutatud raa­ma­tuid. Näitusega tähis­tame ka Euroopa kul­tuu­ri­pä­ran­di­aas­tat.