Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale" Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale"1. oktoob­rist  2. novemb­rini 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Targalt liik­lu­ses : vaata enne vasa­kule, heida pilku pare­male”.

Täiskasvanute üles­an­deks on kujun­dada las­tes posi­tiiv­set hoia­kut liik­lus­ees­kir­jade täit­mis­esse. Õpetada las­tele liik­lu­ses ette­tu­le­vate ohtude ja olu­kor­dade lahen­da­mist. Koostöös suu­dame roh­kem !