Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Raamatul on juubel: "Väike prints" 75"3.–30. oktoo­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Raa­mat­ul on juubel: “Väike prints” 75″.

Antoine de Saint-Exupéry “Väike prints” peab ilmu­misju­ube­lit. See raa­mat on olnud läbi aegade kõige loe­tum ja tõl­gi­tum teos Prantsus­maal. Samu­ti val­i­ti see 20. saj prantslaste lem­mikraa­matuks. Raa­matu sisu ei vanane ning pakub endis­elt lugemise­la­musi igas vanus­es inimestele.