Raamatunäitus "Korilase salaelu"3.–30. oktoob­rini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Korilase sala­elu”.

Oleme läbi aas­ta­sadade olnud kori­las­rah­vas. Usinad kori­lased toi­me­ta­vad metsa­des ja niitu­del keva­dest sügi­seni ning taimed‐marjad‐seened töö­del­dakse maits­va­teks hoi­dis­teks ja toh­ter­dus­teks. Uue kori­lus­näh­tu­sena on hil­juti lisan­du­nud ka „kõku­ta­mine” ehk kõnni‐ja‐kummarda,  tege­vus, mille käi­gus kor­ja­takse üles maha­vi­sa­tud prügi. Aga oma marja‐ ja see­ne­kohti ei aval­data kunagi teis­tele, need jää­vad pere­konda ja päran­da­takse põl­vest põlve edasi.