Fotonäitus "100 peenart"6. novemb­rist 28. det­semb­rini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „100 pee­nart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vana­sõna. Kas prae­gusajal on asu­la­ela­nike aiamaad mine­viku jää­nuk või täna­päeva unelm ? Püüdes hetke tabada on selle näi­tuse foto­dele sal­ves­ta­tud Jäneda kes­kuse ela­nike peen­ramaade ilu ja võlu. Näitus haa­kub ka Euroopa Kultuuripärandi aasta ja Eesti Vabariigi juu­be­li­aasta idee­dega. Avamine koos fotograa­fide ja pee­narde pere­nais­tega 6. novemb­ril kell 13.00.