Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Fotonäitus "100 peenart"6. novem­brist 28. det­sem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus fotonäi­tus “100 peenart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vanasõ­na. Kas prae­gusa­jal on asu­lae­lanike aia­maad mineviku jäänuk või tänapäe­va unelm? Püüdes het­ke taba­da on selle näi­tuse fotodele salves­tatud Jäne­da keskuse elanike peen­ra­maade ilu ja võlu. Näi­tus haakub ka Euroopa Kul­tu­uripäran­di aas­ta ja Eesti Vabari­i­gi juube­li­aas­ta ideede­ga. Avamine koos fotograafide ja peenarde per­e­nais­te­ga 6. novem­bril kell 13.00.