(Eesti) 100 peenart

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Fotonäitus "100 peenart"6. no­vem­brist 28. det­sem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 peenart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vanasõ­na. Kas prae­gusa­jal on asu­lae­lanike aia­maad mineviku jäänuk või tä­napäe­va un­elm? Püüdes het­ke taba­da on selle näi­tuse fo­todele salves­tatud Jäne­da keskuse elanike peen­ra­maade ilu ja võlu. Näi­tus haakub ka Eu­roopa Kul­tu­uripäran­di aas­ta ja Eesti Vabari­i­gi ju­ube­li­aas­ta ideede­ga. Avamine koos fo­tograafide ja peenarde per­e­nais­te­ga 6. no­vem­bril kell 13.00.