Näitus "Ettevaatust! Näitus!" Näitus "Ettevaatust! Näitus!"6.–29. novemb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Ettevaatust ! Näitus!”.

Liikluskasvatusest läbi aegade. Näituse eks­po­naa­ti­deks on liik­lus­te­maa­ti­li­sed pla­ka­tid, vol­di­kud, õpi­kud, aja­kir­jad, klee­bi­sed, fotod, laua­män­gud ning eri­ne­vad liik­lus­ohu­tus­va­hen­did helkuritest‐kiivritest kuni lip­su­keste ja kin­nas­teni. Väljapanekud Eesti Vabariigi 1930‐ndatest aas­ta­test kuni täna­päe­vani välja.