Raamatunäitus "Sügis rahvakalendris"1. novemb­rist 10. det­semb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sügis rah­va­ka­lend­ris”.

Eesti rah­va­ka­lendri täht­päe­vad tut­vus­ta­vad meie esi­va­ne­mate elu ja toi­me­tusi. November on hin­ge­de­kuu, tal­ve­kuu, mar­di­kuu. Detsember aga jõu­lu­kuu, tal­ve­kuu ja tal­si­kuu. Hingekuu on tähen­dus­lik aeg.