(Eesti) Küünlad koduakendel

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Küünlad koduakendel"1.–29. no­vem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Küün­lad ko­d­u­ak­endel”.

Hingede­päev on side meie eelkäi­jate­ga. Es­i­vane­mate tuge ja toe­tust va­jame ras­ke­tel het­kedel kõik. Kas või mõttes. Ja põlev küü­nal ak­nal on kui ma­jakas, mis aitab seda sidet hoi­da. Süü­dakem siis küün­lad ko­d­u­ak­endel ja kalmis­tul lähedaste haudadel!