Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Küünlad koduakendel"1.–29. novem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Küün­lad kod­u­ak­endel”.

Hingede­päev on side meie eelkäi­jate­ga. Esi­vane­mate tuge ja toe­tust vajame ras­ke­tel het­kedel kõik. Kas või mõttes. Ja põlev küü­nal aknal on kui majakas, mis aitab seda sidet hoi­da. Süü­dakem siis küün­lad kod­u­ak­endel ja kalmis­tul lähedaste hau­dadel!