Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Küünlad koduakendel"1.–29. novemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Küün­lad kodua­ken­del”.

Hin­ge­de­päev on side meie eel­käi­ja­te­ga. Esi­va­ne­ma­te tuge ja toe­tust vaja­me ras­ke­tel het­ke­del kõik. Kas või mõt­tes. Ja põlev küü­nal aknal on kui maja­kas, mis aitab seda sidet hoi­da. Süü­da­kem siis küün­lad kodua­ken­del ja kal­mis­tul lähe­das­te hau­da­del!