15. oktoob­rist 30. novemb­rini 2018. a Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Saksi raa­ma­tu­kogu hoo­ned ajas”.
Väljapanekul on näha, mil­lis­tes hoo­ne­tes on Saksi raa­ma­tu­kogu asu­nud 100 aasta jook­sul.