1. oktoob­rist 9. novemb­rini 2018. a Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tapa linna vaa­ted”.

Nele Inglisti foto­näi­tus tut­vus­tab prae­guse ja aja­loo­lise Tapa ehi­tisi.