Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"9.–29. novemb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Mirjami hee­gel­da­tud män­guas­jad”.

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu esi­me­sel kor­ru­sel on palju vaa­ta­mist, kuid Mirjami hee­gel­da­tud män­guasju liht­salt peab nägema ! Nad tee­vad tuju heaks, veavad su suu­nur­gad vägisi üles­poole ja näpud hak­ka­vad ise­ene­sest süge­lema hee­gel­nõela järele. Äkki veel jõuab mõnele vah­vale põn­nile jõu­lu­rõõmu hee­gel­dada !