Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"9.–29. novemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mir­ja­mi hee­gel­da­tud män­guas­jad”.

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on pal­ju vaa­ta­mist, kuid Mir­ja­mi hee­gel­da­tud män­guas­ju liht­salt peab näge­ma! Nad tee­vad tuju heaks, veavad su suu­nur­gad vägi­si üles­poo­le ja näpud hak­ka­vad ise­ene­sest süge­le­ma hee­gel­nõe­la järe­le. Äkki veel jõuab mõne­le vah­va­le põn­ni­le jõu­lu­rõõ­mu hee­gel­da­da!