Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"9.–29. novem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Mir­ja­mi heegel­datud män­guas­jad”.

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"Tapa lin­naraa­matukogu esime­sel kor­rusel on palju vaatamist, kuid Mir­ja­mi heegel­datud män­guasju liht­salt peab näge­ma! Nad tee­vad tuju heaks, veavad su suunur­gad vägisi üle­spoole ja näpud hakkavad isee­ne­sest sügele­ma heegel­nõela järele. Äkki veel jõuab mõnele vah­vale põn­nile jõu­lurõõ­mu heegel­da­da!