Näitus "Võluakende taga"19. novemb­rist 2018. a 14. jaa­nua­rini 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Võluakende taga”.

Mis on pei­dus sala­pä­raste maja­keste võlua­kende taga ? Tule kohale, saad teada ! Majakesed on val­mis­ta­nud TG 4. klassi lap­sed õpe­taja Elle KIvisoo juhen­da­misel.