Näitus „Sinu luule ongi su elu, su elu ongi su luule“4. det­semb­rist 2018. a kuni 14. jaa­nua­rini 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Sinu luule ongi su elu, su elu ongi su luule“.

Näitusega tähis­tame Eesti rah­vale väga olu­liste luu­le­ta­jate Doris Kareva ja Hando Runneli juu­be­li­sün­ni­päevi.