Näitus-müük "Käsitööehetest jõulukuusk"4.–27. det­sem­bini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näitus‐müük „Käsitööehetest jõu­lu­kuusk”.

Jäneda käsi­töö­meis­ter Heli Rahuoja val­mis­tab kau­ba­märgi Helihelmed all käsi­töö­eh­teid ning on juba mit­meid aas­taid neid raa­ma­tu­kokku näi­tus­tele too­nud. Tänavu on ehted eks­po­nee­ri­tud oma­pä­rase „jõu­lu­kuu­sena”.
Lisaks on huvi­lis­tel või­ma­lik soe­tada Heli käsit­si­val­mis­ta­tud loo­dus­kos­mee­ti­kat.