Raamatuväljapanek "Saage tuttavaks ... LÄTI"10. det­semb­rist 2018. a kuni 4. jaa­nua­rini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Saage tut­ta­vaks … LÄTI.

Tutvume  naa­ber­riigi Lätiga, kes 18. novemb­ril tähis­tas oma riigi 100. aas­ta­päeva.