Raamatunäitus "Aasta oodatuim aeg"10. det­semb­rist 2018. a kuni 4. jaa­nua­rini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta oodat­uim aeg”.

Jõulud on läbi aegade olnud põh­jala rah­vaste kõige suu­rem püha. Eriti oota­vad seda aega lap­sed, sest siis on oodata päka­pikke ja jõu­lu­vana. Ikka sel­leks, et nad too­vad kaasa kin­gi­tusi. Tavaliselt jõu­lu­lau­päe­val püha­delaua ümber istu­des ja pidu­rooga­sid maits­tes ongi oodata jõu­lu­vana. Viimane aeg on õppida jõu­lu­luu­le­tusi ja val­mis­tada ise mõni oma­teh­tud jõu­lu­kink. Tule ja leia üks vahva idee.