Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Aasta oodatuim aeg"10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta ooda­tu­im aeg”.

Jõu­lud on läbi aegade olnud põh­jala rah­vaste kõige suurem püha. Eri­ti ootavad seda aega lapsed, sest siis on ooda­ta päkapikke ja jõu­lu­vana. Ikka sell­eks, et nad toovad kaasa kin­gi­tusi. Tavaliselt jõu­l­u­laupäe­val pühade­laua ümber istudes ja piduroogasid mait­stes ongi ooda­ta jõu­lu­vana. Viimane aeg on õpp­i­da jõu­l­u­lu­ule­tusi ja valmis­ta­da ise mõni omate­htud jõu­lukink. Tule ja leia üks vah­va idee.