15. det­semb­rist 2018. a kuni 15. jaa­nua­rini 2019. a Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tamsalu laste loo­min­gut”.

Nätus toob raa­ma­tu­kokku jõu­lu­mee­le­olu.