11. det­semb­rist 2018. a 11. jaa­nua­rini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rõõmsaid luge­mis­pühi!”.

Raamatuväljapanek jõu­lu­lu­gu­dest ja -luu­le­tus­test, mis aita­vad pikki pühi veel rõõm­sa­maks muuta.