Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kristina Reineller (foto: Anna Aurelia Minev, err.ee)7. jaan­uar­ist 1. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Krati­jut­tud­est Pailap­si­ini­ni”.

4. jaan­uar­il tähistab oma 50. sün­nipäe­va kun­st­nik Kristi­na Reineller, kes on joon­istanud pilte mit­metesse laster­aa­matutesse. Üks tun­tu­maid on Eno Raua laster­aa­mat “Peep ja sõnad” ja viimati ilmunud Ene-Maris Tali laster­aa­mat “Pailap­si­in”, millest on tehtud ka las­tenäi­dend.