Markus Saksatamm (foto: elk.ee)7. jaa­nua­rist 1. veebruarini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Naljajutud las­tele”.

Lastekirjanik Margus Eiche, meile tun­tud kui Markus Saksatamm, sün­dis, kas­vas ja elab Sakus. Saksatamm on kir­ju­ta­nud kaks­teist las­te­raa­ma­tut. Tema lühe­maid jutte võib leida aja­kir­ja­dest Täheke, Hea Laps, Mesimumm, Pilkaja ning Pere ja Kodu. 28. jaa­nua­ril tähis­tab kir­ja­nik oma 50 aasta juu­be­lit.