Ilmar Talve 100 - plakat24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus algu­sega kell 10.30 „Ilmar Talve 100”.

10.30 Film „Professor Ilmar Talve” (II kor­ru­sel)
11.30 Ekskursioon Tapa lin­nas „I. Talve rada­del”, giid Sirje Võsa (Saksi RK), algus raa­ma­tu­ko­gus

14.00 Külalisettekanded (II kor­ru­sel)

Ilmar Talve – pro­fes­sor, kol­leeg, sõber” – Timo J. Virtanen (Turu üli­kool, Soome)
„Kirjanik Ilmar Talve” – Janika Kronberg (aja­kirja Looming pea­toi­me­taja)

I kor­ru­sel foto­näi­tus „Linn, kus me ela­sime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodu­lin­nas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus „Ilmar Talve”