(Eesti) Ilmar Talve 100

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Ilmar Talve 100 - plakat24. jaan­uar­il 2019. a Tapa val­laraa­matuko­gus al­gusega kell 10.30 “Il­mar Talve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Il­mar Talve” (II korrusel)
11.30 Ek­skur­sioon Tapa lin­nas “I. Talve radadel”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), al­gus raamatukogus

14.00 Külaliset­tekand­ed (II korrusel)

Il­mar Talve — pro­fes­sor, kolleeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu ülikool, Soome)
“Kir­janik Il­mar Talve” — Jani­ka Kro­n­berg (ajakir­ja Loom­ing peatoimetaja)

I ko­r­rusel fo­tonäi­tus “Linn, kus me elasime. Ja­lu­tuskäik koos Il­mar Talve­ga tema kodulinnas”

II ko­r­rusel stend­inäi­tus “Il­mar Talve”