Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

2.–28. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Kalen­der — meie ajaar­vamis­süs­teem”.

Kalen­der on kindel ajaar­vamis­süs­teem.
Rah­vapäras­es ajaar­ves­tus­es on kuu­faase mitmesu­g­uste tööde ja toime­tuste ori­en­ti­i­ri­na täni­ni oluliseks pee­tud (kuu­loomine toob ilma­muu­tust, noorkuu aeg on kasvu­soodne). Oleme har­junud, et Kuu nel­ja veeran­dit mär­gi­takse ka trükikalen­drites, niisamu­ti päike­setõusu ja loo­jamineku kel­laaegu, et aas­ta algab 1. jaan­uar­ist ning seda arves­tatakse päike­sekalen­dri jär­gi.
Lisaks erinevate aegade kalen­dritele on näi­tusel ka 2003. a Tapa güm­naa­si­u­mi laste joon­istatud piltide­ga kalen­der.