Näitus „Täiuslik lumememm“7. jaa­nua­rist 4. veebruarini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Täiuslik lume­memm“.

Ühel tal­ve­hom­mi­kul ärga­tes avas­tas poiss, et akna taga oli kogu maa­ilm kae­tud värs­kelt sada­nud lumega. See oli suu­re­pä­rane sula­lumi, nii­su­gune, mil­lest oli kõige parem meis­ter­dada asju nagu näi­teks lume­memm.
Milline näeb välja täius­lik lume­memm ? Kuidas joo­nis­ta­vad kunst­ni­kud ja kui­das lap­sed 4.a klas­sist seda tore­dat tege­last ?