Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus „Täiuslik lumememm“7. jaan­uar­ist 4. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus „Täius­lik lumememm“.

Ühel talve­hom­mikul ärgates avas­tas poiss, et akna taga oli kogu maailm kae­tud värskelt sadanud lumega. See oli suurepärane sula­lu­mi, niisu­g­une, millest oli kõige parem meis­ter­da­da asju nagu näiteks lumememm.
Milline näeb väl­ja täius­lik lumememm? Kuidas joon­istavad kun­st­nikud ja kuidas lapsed 4.a klas­sist seda tore­dat tege­last?