Fotonäitus „Meie koduvald“15. jaa­nua­rist 16. veebruarini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus „Meie kodu­vald“.

Fotonäitus „Meie koduvald“Tapa val­lal täi­tus peale 2017. aasta ühi­ne­mist esi­mene tege­vus­aasta. Näitusel on välja too­dud Tamsalust pärit foto­kunst­niku Tiiu Heinsoo sil­made läbi vali­mik Tapa valla vaa­ta­mis­väär­sus­test.
Näituse kor­ral­das Tapa vallakunstnik‐kujundaja Eele Ehasoo.

Õppigem mär­kama ilu meie kodu­val­las.