Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Fotonäitus „Meie koduvald“15. jaan­uar­ist 16. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fotonäi­tus „Meie kodu­vald“.

Fotonäitus „Meie koduvald“Tapa val­lal täi­tus peale 2017. aas­ta ühine­mist esimene tege­vusaas­ta. Näi­tusel on väl­ja toodud Tam­salust pärit fotokun­st­niku Tiiu Hein­soo sil­made läbi val­imik Tapa val­la vaatamisväär­sustest.
Näi­tuse kor­ral­das Tapa val­lakun­st­nik-kujun­da­ja Eele Eha­soo.

Õppigem märka­ma ilu meie kodu­val­las.