Raamatuväljapanek "Eesti keel on kui lendlev lumehelves kena talvepäeva säras"14. jaa­nua­rist 15. veebruarini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Eesti keel on kui lend­lev lume­hel­ves kena tal­ve­päeva säras”.

Eesti keele aasta 2019 tähis­tab eesti keele sea­dus­ta­mist rii­gi­kee­lena sajand tagasi. Väljapanekul on raa­ma­tud eesti kee­lest ja mee­lest, nuti­kad vana­sõ­nad ning 2009. a kee­le­tal­gu­tel kogu­tud ilu­sad ees­ti­keel­sed lau­sed.