Näitus "Kirju kirjutav vikerkaar"16. jaa­nua­rist 15. veebruarini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kirju kir­ju­tav viker­kaar”.

Näitus Jäneda ela­niku Olev Oja pas­ta­pliiat­site kogust. Staažika kaug­sõi­du­au­to­ju­hina hak­kas Olev fir­ma­lo­go­dega pas­ta­pliiat­seid koguma 2011. aas­tal. Pikkadel sõi­tu­del eri­ne­va­tele asu­tus­tele kaupa viies anti talle sealt aeg‐ajalt ikka mõni kir­ja­pulk kaasa. Praeguseks on neid kogu­ne­nud üle 1300, neist näi­tu­sel umbes poo­led.